Monthly Archives: maj 2020

                    Balance pr. 1/10 – 2004                                     Aktiver Passiver       Bank Lån   987.544,81       Bank driftskonto 74.662,03         Giro 4.911,94   …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Regnskab

Balance pr. 1/10 – 2003                                     Aktiver Passiver       Bank Lån   1.006.422,66       Bank driftskonto 56.352,02         Giro 7.600,94         Kasse 4.841,65         Egenkapital …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Regnskab

Formandens beretning 2019 Efter ekstraordinær generelforsamling den 15. januar 2019 overtog jeg formandsposten fra Line Biller Rosager-Lund. Alle poster blev besat af nye bestyrelsesmedlemmer, Mia Straby Kasser og Benny Straby som ordinært medlem. Det er meget bøvlet at skifte alle poster ud og få adgang til alle systemer. Så der er gået en del tid …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

Formandens beretning.    generalforsamling november 2017 Efter en noget udfordret opstart for den nye bestyrelse hvor vi lige skulle afgøre hvem som skulle have hvilke roller, have adgang til Banken og PBS hvilket åbenbart ikke er helt nemt når alle dem som tidligere havde adgang ikke var til rådighed mere, kom vi i gang. Jeg skal …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

Beretning 2011/2012 fra formanden Vi har været utrolig heldige med vinteren, da de sidste mange års kraftige snefald udeblev og jeg håber det kommende år at det bliver ligeså.   Trampolinen har desværre ikke været ude, nu hvor den er indkøbt, men forhåbentligt bliver den sat op i den kommende sommer. Der blev besluttet e n …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

BERETNING 2011 Klovtofteparkens bestyrelses beretning 2010/2011 Meget snefald, der medførte store snemængder på veje og stier. Den mangelfulde snerydning fra vores side, medførte at vi bl.a. ikke fik tømt skrald. Det blev der klaget over til kommunen, der aktivt gik ind i sagen overfor renovationsfirmaet. Når det er sagt, skal det siges, at der har …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

BERETNING 2010Klovtofteparkens bestyrelses beretning 2009/2010 Bestyrelsen fordelte opgaverne mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvilket har fungeret rigtig godt, der har været en følelse af fælles ansvar for opgaverne. Formanden giver velkomstbrev til nye beboere ved indflytning, hvor de bydes velkommen og indeholder oplysninger om Klovtofteparken. D. 14. februar blev der holdt fastelavn, med stor tilslutning og …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

Beretning 2008 Man kan vel kalde det sidste år for ”Det stille år” i grundejerforeningen.Efter sidste års generalforsamling, var der ikke udfordringer for bestyrelsen eller foreningen som helhed.På den anden side, så har bestyrelsen ej heller lagt skjul på, at vi føler, at nye kræfter burde komme på banen. Der har været de nødvendige bestyrelsesmøder, …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

Beretning 2006-07 Fastelavnsfesten plejer at være det første, der sker i vor lille forening.Desværre var der ikke rigtig tilslutning i år, vore børn er efterhånden blevet større, egentlig lidt vemodigt.Men efterårsfesten,  blev genoplivet, og blev en lykkelig begivenhed. Meget mere, er der næsten ikke at berette. Bestyrelsen er noget desillusioneret over beboernes engagement i fællesskabet …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning

Beretning 2006. Fastelavnsfesten er det første der sker i vor lille forening. Som sædvanlig var fastelavnsfest 2006 vellykket, takker de mødre og fædre, der arrangerede denne fest, og håber naturligvis, at de vil være med til den næste. Tidligere år, har vi haft de såkaldte ”tvangsarbejdsdage” dette har ikke været gældende for det netop sluttede …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Beretning