Kategori: Referater

Referat af ordinær generalforsamling i Klovtofteparkens Grundejerforening den 22. november 2018 Husstande repræsenteret: 10, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 46, 50, fuldmagter fra nr. 40 og 26 (i alt 14 ud af 23). Valg af dirigent og referent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af det …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Torsdag d. 16 Nov 2017 Beslutnings referat klovtofteparken Generalforsamling. Fremmødte: Hustand: 10, 22, 24, 28, 30, 40, 42, 46, 48 Dirigent: Monty #42  Referent Line #22 Spørgsmål til formandens beretning: Spørgsmål ang. havearbejde og budget overskridelser/besparelser, Der er prioriteret, at vi har professionelt firma udefra, da havemanden har været ustabil og ikke reageret på vøres …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Ordinær generalforsamling 2016Sted: Torkil LauersenDato: 15/11 2016 Fremmøde, hus nr.:22, 24, 26, 28, 30, 42, 46, 52(44 fuldmagt) Lennie,  nr. 46 valgt til dirigentLine,  nr. 22 valgt til referent Assad i nr. 26 informerer:Alt i arbejdsskuret er talt opMangler i kontingent betalingen, kun en mangler at betale for foregående regnskabsår .Bilforhandler ønsker at få flyttet …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Referat grundejerforeningensmøde 10/11-2015 Mødet varslet rettidigt dog, var dagsorden mangelfuld forsamlingenvedtog enstemmigt at fortsætte mødet. fremmødtepersonligt fremmødte: nr 10, nr 16, nr 18, nr 22, nr 28, nr 30, nr 32, nr 38, nr 40, nr 42, nr 44, nr 46, nr 48, nr 52, nr 54. Fuldmagter: nr 14, nr 20, nr 24, nr …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Referat af ordinær generalforsamling Den 13. november 2014 kl. 19:00 Klovtofteparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetæller samt referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer: a. Forslag fra Benjamin (22) 5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget 6. Valg af kasserer samt bestyrelsesmedlem 7. …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Referat fra Klovtofteparkens Grundejerforenings Ordinære Generalforsamling 2013 27./11. hos Torkil Laursen Peter (54) blev valgt til ordstyrer. Mike (36) og Michael (30) blev valgt til stemmetællere. Søren (24) blev valgt til referent Deltagere:        10, 14, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54. Fuldmagter fra  18, 44, 26. …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Ekstraordinær generalforsamling 2012, d. 8. Januar 2013 Sted: Thorkil Laursen Deltager: 14, 18, ,20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 56, 50, 52, 54 1. Valg af Dirigent, referent samt stemmetæller Ordstyre: Søren fra nr. 24 Referent: Michael fra nr. 30 Stemmetæller: Mike / Monty 2. Formandens beretning: Formanden undskyldte at …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Referat af ordinær Generalforsamling i Klovtofteparken Sted: Medborgerhuset i lokale 2Torsdag d. 17. november 2011 kl. 19.30 16 hustande er repræsenteret samt 1 Fuldmagt fra 3414-18-22-24-26-28-30-23-36-38-40-42-46-48-50-54 Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt stemmetællere Mike 36 blev valgt 2. valg af referent Gabi 36 tager referat 3. Beretning fra bestyrelsen v. formanden 4. Forelæggelse af det …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Generalforsamling 2010Torsdag 11 November 2010, Taastrup Medborgerhus Referat Deltager: 22, 24, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 46, 48, 54 Fuldmagt fra 34, 36, 44 1) Valg af Dirigent & Referent – Rene fra Nr. 32 Dirigent – Michael fra Nr. 30 Referent. 2) Beretning fra bestyrelsen. Formanden gennemgik beretninge som blev enstemmigt godkendt. 3) …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater

Refereret afKlovtofteparken Ordinære GeneralforsamlingTåstrup Medborgerhus d. 18. november 2009 Jesper byder velkommen til de tilstede værende: 18-26-28-30-36-38-40-42-48-54Medtaget er to fuldmagter fra 24 og 44Referent Mike Bauder (36) 1)      Valg af dirigent og stemmetæller–          Nummer 18 dirigent–          Nummer 38 stemmetæller 2)      Beretning fra bestyrelsen–          Der blev spurgt hvad der menes med ”ulovligt anlægsarbejde”. Det blev diskuteret frem og tilbage …

Read more »

Posted on: 2. maj 2020 | Author: Michael Kepler
Categories: Referater